CHO THUÊ

  • Giá thuê từ 2500 USD cho đến 3000 USD/ tháng. 
  • Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.